nyheter produkter spesialarbeider verksted og utsalg kurs forhandlere cv kontakt

cv

Gullsmed Unni Storm-Johannsen
Modell: 1969

Etter videregående skole på Nordstrand, 1 år på Miljøvernakademiet (UIO) og 1 år som akademiker på Blinderen ( UIO), valgte jeg gullsmedutdannelsen og ble ferdig utdannet gullsmed i Oslo med svennebrev som gullarbeider i 1994.
Jobbet i Oslo frem til 1999. Drev eget reparasjonsverksted og produksjon av smykker i gull og sølv.
Var også en denne perioden ansatt hos Gullåren AS i butikk og på verksted.
Bor i dag i Grimstad med familen, hvor eget verksted og smykkeutsalg finner sted.

Har jobbet med de senere år:
Etablert Gullsmed Unni Storm-Johannsen AS, i Grimstad.
Daglig leder i denne bedriften.

Her jobber vi med :
- Reparasjoner
- Restaurering av smykker
- Spesialarbeid i gull og sølv
- Design av egne kolleksjoner
- Har i perioder lærling i Gullsmedfaget.

Andre verv/ jobber:
- Oldermann i Sørlandets gullsmedlaug.
- Jobbet for opplæringsnemda for gullsmeder i Aust-Agder og Telemark.
- Sensor på svenneprøver i Aust- Agder og Telemark.
- Styreleder i Grimstad Min By
- " Julestemning Grimstad"
- Prosjektleder for 3-årig byutviklings prosjekt " Historier Midt i Byen" ( GMB)